Nettsiden kommer snart i et nytt design. Les mer om vårt nye Corporate Brand her.

[wpseo_breadcrumb]

Lyd – en naturlig del av mediemiksen for IT- og telekombransjen

I takt med den kontinuerlige utviklingen innen IT og telekom, står bransjen overfor stadig nye utfordringer og muligheter når det gjelder å engasjere sine målgrupper. Lydmedier som radio og podkast har vist seg å være spesielt effektive kanaler for å nå disse målgruppene. Funnene er basert på en analyse fra Kantars Forbruker & Media og en økonometrisk analyse fra Bauer Media/HowCom i Sverige.

Heidi Thomassen

Head of analytics

Publisert 24. mai 2024

Sammenfallende målgrupper

En av de viktigste grunnene til at lydmedier er en attraktiv mediekanal for IT- og telekombransjen, er at målgruppene i stor grad overlapper. Bauer Medias lyttere har en høy interesse for teknologiske produkter og løsninger, og er ofte oppdatert på det nyeste innen TV-, radio- og musikkutstyr

Høy kjøpekraft

Bauer-lytterne er ikke bare interessert i teknologi, de bruker også mer penger på tekniske produkter sammenlignet med befolkningen generelt. Dette gjør dem til en attraktiv målgruppe for denne bransjen, hvor nyheter og oppdateringer er kontinuerlige og forbrukernes kjøpekraft er avgjørende.

Lyd driver søk

Lydmedier, spesielt radio, har vist seg å være en sterk driver for søkevolum og merkevareengasjement. I Bauer Media og HowComs økonometriske analyse dokumenteres det at lydannonsering i snitt genererer en 18 % økning i søkevolum etter merkevarer. Analysen omfatter 7 bransjer og 28 caser, hvor alle viste økt søkevolum. Dette viser radios gode evne til å påvirke lyttere når de er mottakelige for å utforske nye produkter og tjenester.

Radio og podkast kan engasjere de teknologiinteresserte

Gjennom personlig tilnærming og målrettede budskap kan IT og telekombransjen utnytte radio og podkast til å ikke bare å nå ut til potensielle kunder, men også påvirke dem til å ta kjøpsbeslutninger. Lydmedier kan dermed spille en viktig rolle i bransjens markedsføringsstrategier.

Kilde: Kantar Forbruker&Media, Bauer Media/HowCom

Få tilgang til hele rapporten her: