Nettsiden kommer snart i et nytt design. Les mer om vårt nye Corporate Brand her.

Hjem / Radio driver søk

Radio driver søk

Invester i lydreklame og du vil øke merkevaresøket ditt med 18%. Det bekreftes av en svensk studie.

Heidi Thomassen

Head of analytics

Publisert 10. oktober 2023

Studien «Radio driver søk» viser at lydannonsering i gjennomsnitt genererer en økning i søkevolum på 18%.

Den mest effektive tiden å annonsere på er på dagtid og i ukedagene. Studien ble gjennomført som en økonometrisk analyse (Marketing Mix Model) og med totalt 28 annonsører (Bauer Sverige).

«Økt søkevolum» i studien viser til økt søkevolum av merkevaresøk, som er KPI’en for studiet. Merkesøk er satt som målevariabel, og ikke generisk søk, fordi merkesøket i snitt har en høyere konvertering og lavere kostnad per klikk.

Alle casene viste positiv effekt på merkevaresøk, 18% på ukedag og 16% i helgen (gjennomsnitt 18%). Lyd driver søk gjennom hele døgnet, men særlig på dagtid (25%).

Kilde: Bauer Sverige, HowCom

Annonsørene som har vært med i studien kommer fra ulike bransjer (Bank og finans, Elektronikk, Sammenligningstjenester, Dagligvare, Reiser og hotell, Helse og velvære og Klær og innredning), og det er små og store aktører, veletablerte og nye. Annonsørene ble valgt ut for å speile en bredde av annonsører med ulikt søketrykk, kjennskap, kampanjeutforming og mediemiks.

Lyd driver søk for alle bransjene:

Klær og innredning har den høyeste økningen i søk (41%). Men viktig å huske på ved sammenligning av prosentuelle økninger at for eksempel elektronikk er den bransjen med høyest søkevolum, og en økning på 11% betyr store volumer i absolutte tall.

Studien er basert på en økonometrisk modell. Studert annonsørenes sesong, trender og medievalg to år tilbake i tid. Dette gir en omfattende datamengde med variasjoner av for eksempel medietrykk og mediekombinasjoner, noe som igjen gjør at modellen kan si hva det individuelle bidraget til lydannonsering er.

Nysgerrig på å vite mer?