Nettsiden kommer snart i et nytt design. Les mer om vårt nye Corporate Brand her.

[wpseo_breadcrumb]

Konkurranseregler

 1. Ansatte i selskaper underlagt Bauer Media AS samt deres nærmeste familiemedlemmer kan ikke delta i konkurranser på Bauer Media AS.
 1. Eventuelle skatter og avgifter på premier knyttet til konkurranser på Bauer Media AS er vinneren selv ansvarlig for.
 1. Vinnerens navn, bilde og stemme kan benyttes av Bauer Media AS i kommersiell sammenheng. Tilsvarende gjelder også for våre sponsorer / medarrangører av konkurransen.
 1. Om ikke noe annet framgår er Bauer Media AS ikke ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med premien. Det vil heller ikke påløpe vinneren noen direkte kostnader i forbindelse med premien.
 1. Vinneren kan ikke bytte premien mot noe av økonomisk art, eller overdra premien til tredje person.
 1. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å, under en konkurranseperiode, kunne endre konkurransen, regler og deres innhold.
 1. I forbindelse med konkurranser der premien er reiser eller lignende gjelder 18 års aldersgrense for å kunne vinne. Alternativt kan foresatte gi samtykke. Det vil si at premien får bare benyttes av en person som er 18 år eller eldre, er vinneren yngre enn 18 år må slike premier brukes i foresattes selskap eller tillatelse.
 1. I forbindelse med konkurranser der premien skal gå til et godt formål / prosjekt, må det dokumenteres at hele premien tilfaller formålet / prosjektet. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å holde tilbake premien inntil avtalt dokumentasjon foreligger.
 1. Bauer Media Norge er underlagt The General Data Protection Regulation (GDPR). Du som deltager samtykker eksplisitt til at dine personopplysninger lagres i forbindelse med konkurransen, for å kunne kåre en vinner. Dine personopplysninger vil bli slettet/anonymisert innen 8 uker etter at konkurransen er gjennomført. Informasjonen som gis ved påmelding, lagres ikke i noe register, og brukes ikke til markedsføring eller utleveres til tredjepart. I henhold til Bokføringsloven vil dokumentasjon knyttet til utbetalte gevinster oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt.
 1. Bauer Media AS er ikke ansvarlig for teknisk feil på telefon, e-post tjenester e.l. i forbindelse med gjennomføring av konkurranser.
 1. Det kan kun være en vinner per husstand/familie i en og samme konkurranse.
 1. Gjennom å melde sin deltakelse i konkurransen, aksepterer de konkurrerende disse konkurransereglene. Videre aksepterer de konkurrerende de beslutninger som Bauer Media AS kan komme til å ta angående vinnere, forandringer i konkurranseperioden, opplegg, gjennomføring eller annet som vedrører konkurransen som definitive og endelig. Bauer Media AS forbeholder seg den eksklusive retten til å utestenge en konkurransedeltaker fra konkurransen om denne bryter med konkurransereglene, jukser eller på en annen måte forsøker å skaffe seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen.
 1. Bauer Media AS er ikke ansvarlig for konkurransedeltakerens mulighet til å delta i konkurransen eller om deltakeren alvorlig begrenses av en anledning som ligger utenfor Bauer Media AS sin rimelige kontroll, inkludert uten begrensning: Feilaktig, ufullstendig, avbrutt, fordreid eller på annet måte tapt informasjon forårsaket av webside, brukeren, dennes datautstyr, dataprogram eller annet teknisk utstyr som brukes for å gjennomføre konkurransen. Problem eller annet teknisk funksjonsudugelighet hos teleoperatør eller dennes utstyr innen telefoni og/eller SMS-trafikk. Feil på internett online system og/eller internettleverandørens datautstyr og/eller dataprogram, mislykket og/eller ufullstendig e-postfunksjonalitet hos Bauer Media AS eller konkurransedeltakeren forårsaket av tekniske problem og/eller høy trafikkbelastning på internett eller webside og/eller kombinasjonen av dette. Skade eller feil som kan oppstå på konkurransedeltakerens og/eller annens datautstyr, dataprogram og/eller lagret data som følger av deltakelse i konkurransen. Forandret lovgivning som påvirker konkurranseopplegget og gjennomføringen, myndighetsbeslutninger, krigssituasjon, naturkatastrofe eller liknende hendelse. Konkurransepremie, dets verdi, opplegg og gjennomføring.
 1. I de tilfeller en konkurranse avgjøres ved at deltakerne kvalifiserer seg til en eventuell finale og finalen gjennomføres som en spørrekonkurranse der deltakerne får spørsmål som skal besvares på tid, er Bauer Media AS eller deres samarbeidspartnere ikke ansvarlige for spørsmålenes eller svaralternativenes riktighet. Det er de spørsmålene med svaralternativer som forekommer i finalen, som gjelder i konkurransen, selv om spørsmålene er uaktuelle, gale, vanskelige å tolke, feilskrevet eller på annen måte kan oppfattes som uriktige eller feil. Konkurransedeltakere kan ikke rette noen krav til Bauer Media AS eller deres partnere med bakgrunn i feil i spørsmål eller svaralternativer.
 1. Hentefrist av premier er 3 måneder. Dersom premien ikke er hentet innen dette, tilfaller den Bauer Media AS.
 1. iPhone er registrert varemerke for Apple Inc. Apple Inc er ikke en sponsor av, eller en partner i konkurranser hos Bauer Media AS.