Nettsiden kommer snart i et nytt design. Les mer om vårt nye Corporate Brand her.

Hjem / Brukervilkår

Brukervilkår

Innledning

Disse brukervilkårene beskriver de vilkår som gjelder mellom deg som bruker («Bruker», «du») og Bauer Media AS som leverandør av underholdningstjenester på internett (WEB), apper til mobile enheter og til andre IP-baserte plattformer (videre beskrevet som «Tjenesten»), enten som gjest, registrert bruker eller betalende kunde. Vennligst les nøye gjennom brukervilkårene før du tar i bruk Tjenesten da bruk av Tjenesten betraktes som en aksept av våre brukervilkår. Dersom du ikke godkjenner våre brukervilkår, ber vi deg om ikke å bruke Tjenesten.

Vennligst les vår personvernerklæring som beskriver hvordan vi bruker informasjonen vi får fra deg, og hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Noen av våre tjenester kan inneholde ytterligere brukervilkår, men da vil du bli gjort oppmerksom på dette når du tar i bruk Tjenesten for første gang. Dersom det er avvik mellom disse spesifikke brukervilkårene for en tjeneste og de generelle som står beskrevet her, så vil de spesifikke være gjeldende.

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten gir tilgang til (I) Bauer Media AS ordinære DAB-sendinger (simulcasting), (II) eksklusive, samt spesialproduserte radiosendinger, (III) podkast, og (IV) annet eksklusivt innhold. Tjenesten støttes finansielt av annonsering og/eller abonnement

For å benytte Tjenesten må Bruker ha en aktiv Internett-tilkobling. Vær oppmerksom på at operatørtakster for datatrafikk kan gjelde. Er du usikker vedrørende kostnader og retningslinjer for deg, må du kontakte din internett-/mobiloperatør.

Registrering

For å ta i bruk enkelte funksjoner i Tjenesten må Bruker registrere seg – enten via våre internettsider, apper eller Facebook/Google -konto. Bruker er forpliktet til å oppgi korrekte personopplysninger ved registrering, samt til å oppdatere disse så de til enhver tid er korrekte. Gjennom å fullføre registreringen garanterer Bruker at personopplysningene er korrekte.

Innloggingsopplysningene er personlige og skal ikke benyttes av andre. Bruker er ansvarlig for å lagre innloggingsopplysningene på en slik måte at ingen andre har tilgang til dem. Bruker forplikter seg til å holde Bauer Media AS ansvarsfri dersom utenforstående anvender Brukers innloggingsopplysninger. Misbruk vil bli straffeforfulgt iht. norsk lov. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å utestenge Brukere som bryter betingelsene/vilkårene i denne avtalen og/eller gjeldende norsk lov og GDPR – (The General Data Protection Regulation) av 25 mai 2018.

Facebook

Om du har logget på Tjenesten via Facebook vil informasjonen vedrørende din bruk av Tjenesten deles med Facebook. Publisering av musikk du lytter til kan komme automatisk på din Facebook-side dersom du ikke velger å endre visningsinnstillingene. Facebook sin bruk av informasjon hentet fra Tjenesten faller inn under Facebook sine brukerbetingelser og integritetspolicy. For informasjon om hvordan Facebook behandler dine persondata kan du lese Facebook sine retningslinjer for personvern.

Premium abonnement

Du kan abonnere på et premium-abonnement for å få tilgang til Tjenesten. Et slikt abonnement kan kjøpes via en tredjepart som Apple, Google eller Stripe. I disse tilfellene kan det være ytterligere betingelser og vilkår som gjelder utover de som er beskrevet her.

Dersom du benytter deg av et oppstartstilbud for et premium-abonnement, må du oppgi dine betalingsopplysninger. Ved å oppgi disse aksepterer du automatisk å betale det månedlige beløpet som gjelder for premium-abonnementet fra første dag etter at perioden for oppstartstilbudet utløper. Deretter vil du betale hver måned inntil du sier opp ditt premium-abonnement.

Du kan starte prøveperioden og abonnementet ditt på web eller via app. Dersom du ønsker å si opp ditt abonnement må dette gjøres samme sted som du har aktivert det. Hvis du har aktivert abonnementet via web så må det sies opp på web, og hvis det er aktivert via app så må det sies opp i appen.

Du kan når som helst avslutte ditt abonnement hos oss. Abonnementet vil automatisk utløpe den siste dagen du har betalt for. Du kan aktivere abonnementet igjen når som helst, men da vil ikke oppstartstilbudet lenger være gjeldene.

Med et premium-abonnement vil du få tilgang til eksklusivt innhold og funksjoner utover det du har tilgjengelig gratis. Det kan forekomme unntak på noe innhold. Med et premium-abonnement vil du få tilgang til radiostasjoner og annet innhold uten reklame, men det kan forekomme sponsorat, sponsede innslag/podkast og konkurranser.

Premium-abonnement kan inneholde skip- og/eller spolefunksjon i app og på web, både for direktesendt radio og musikk-stasjoner, opptil 6 ganger pr.time. Skip-funksjonen kan være deaktivert på noen radioprogrammer ved spesielle anledninger.

Du vil kunne lytte til våre apper på utvalgte tredjeparts høyttalere, inklusive Sonos ved å koble disse til din app. For mer informasjon, vennligst se brukerveiledningen til de forskjellige høyttalerne.

Brukers Ansvar

Bruker får ikke forsøke å omgå Tjenestens sikkerhetssystem ved for eksempel å bruke andres innloggingsopplysninger eller ved å forsøke å teste ut Tjenestens sikkerhetssystemer. Bruker kan heller ikke bruke Tjenesten på en måte som kan skade, overbelaste, eller svekke Tjenesten.

Bruker kan ikke bruke «dypkobling», «sidehenter», «robot», «spider» eller automatiske innretninger, programmer, algoritmer eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke noen deler av Tjenesten eller innholdet. Bruker kan heller ikke reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten eller noe av innholdet, eller hente eller prøve å hente materiell, dokumenter eller informasjon som ikke er gjort åpent tilgjengelig gjennom nettstedet. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å nekte all slik aktivitet.

Det er ikke tillatt å oppnå uautorisert tilgang til noen deler av eller funksjoner i Tjenesten eller andre systemer eller nettverk som er koblet til Tjenesten eller til andre tjenester som tilbys på eller via Tjenesten, ved hjelp av hacking, passord-«mining» eller andre ulovlige metoder.

Ved overtredelser av brukervilkårene har Bauer Media AS rett til å nekte Bruker tilgang til Tjenesten. Utover dette skal Bruker erstatte eventuell skade Bauer Media AS blir påført i denne sammenheng, herunder eventuelle krav fra tredjepart.

Immaterielle Rettigheter

Innholdet i Tjenesten tilhører tredjeparter og er kun for Brukers personlige bruk. All kopiering, distribusjon eller annen bruk av slikt innhold er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaverne til innholdet. Bruker har ingen rettigheter til kommersiell bruk, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribusjon eller promotering av innholdet. Bruker har heller ingen rettigheter til bruk som krever en lisens for offentlig fremføring. Bruker skal bare bruke innholdet på plattformer som Bruker selv disponerer for sin personlige bruk og som støtter det tekniske beskyttelsessystemet. Bruker skal ikke omgå det tekniske beskyttelsessystemet. Uautorisert bruk kan innebære brudd på gjeldende lovverk. Bruker samtykker i at rettighetshavere til innhold i Tjenesten kan håndheve denne avtalen direkte mot Bruker. Bruker er ansvarlig for eventuelle krav fra rettighetshavere som følge av brudd på disse vilkårene, samt for konsekvenser i henhold til det som angis i rubrikken «Brukers Ansvar».

Tekniske Spesifikasjoner

For å kunne benytte seg av Tjenesten kreves det at Bruker har en datamaskin eller mobil enhet og bredbåndstilknytning av en viss kapasitet.

Tjenesten designes for å fungere i de fleste nyere nettlesere og på de fleste mobile enheter av nyere dato som støtter installasjon av mobilapper. Bauer Media AS kan ikke garantere at Tjenesten vil fungere helt eller delvis på alle enheter til enhver tid uavhengig av versjonsoppdateringer og tjenesteoppdateringer.

Bauer Media AS søker å drifte Tjenesten slik at den fungerer optimalt på de mest brukte forbrukerplattformene i markedet.

F.eks Windows 10/Mac OS X iOS/Android Chrome/Firefox/Edge/Internet Explorer/Safari

Utdaterte operativsystem og nettlesere vil i mange tilfeller kunne nå og bruke tjenesten, men det anbefales ikke å benytte for gammel programvare av både sikkerhetsmessige årsaker og for å få den beste opplevelsen av Tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende Tjenesten

Tjenesten leveres som den er, der den er tilgjengelig. Bauer Media AS vil gjøre sitt ytterste for å holde Tjenesten i drift. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og utvalg av innhold løpende, med eller uten forvarsel. Mindre tekniske problemer og oppdateringer må påregnes og kan resultere i midlertidige avbrudd.

Bauer Media AS har ikke ansvar for feil eller skade som forårsakes av Bruker, eller av feil i Brukers utstyr eller i annen teknisk utrustning som ikke tilhører Bauer Media AS.

Dette innebærer blant annet at Bauer Media AS ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for skader i form av datahavari eller datatap, ei heller for konsekvenser, unnfallenhet og adferd hos tredjepart i tilknytning til Brukers anvendelse av Tjenesten.

Tjenesten kan inneholde reklame og sponsorat. Annonsører og sponsorer er ansvarlige for at innholdet de leverer håndhever gjeldende lover og regler. Bauer Media AS er ikke ansvarlige for feil eller uriktige opplysninger i reklame- og sponsmaterialet.

Forbehold

Tjenesten og dens innhold leveres slik det foreligger. Bauer Media AS kan ikke garantere at filer eller data som Bruker henter fra Tjenesten vil være fri for virus eller andre skadelige funksjoner. Bauer Media AS fraskriver seg alle garantier, uttalte og uuttalte, inklusive garantier om overensstemmelse, forretningsmessig eller egnethet for et bestemt mål. Bauer Media AS fraskriver seg alt ansvar for handlinger, unnlatelser og gjennomføring hos tredjepart i forbindelse med, eller relatert til, Brukers bruk av området og de tilkoblede nettstedene. Brukers eneste mulige tiltak mot Bauer Media AS og Tjenesten dersom Bruker er misfornøyd med Tjenesten, er å slutte å bruke Tjenesten og dens innhold.

Force Majeure

Uforutsette hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik o. l utenfor Bauer Media AS kontroll, og som ikke kunne forutses kan etter omstendighetene frita Bauer Media AS for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser.

Tvisteløsning

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for passende klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting.

Forandring av vilkår

Bauer Media AS kan uten varsel endre vilkårene i denne Avtalen eller innføre nye regler, vilkår eller betingelser for Brukers bruk av Tjenesten. Endringer som er til ulempe for bruker meddeles Bruker skriftlig pr e-post til den e-postadresse som er angitt ved opprettelse av brukerkonto, eller til den e-postadresse som er koblet til Bruker sin Facebook-konto. Dette gjelder såfremt endringene skyldes forhold innenfor Bauer Media AS kontroll. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring og de til enhver tid gjeldende brukerbetingelser vil være publisert på radioplay.no. Eventuelle endringer trer i kraft tidligst påfølgende månedsskifte etter den måned et slikt varsel er gitt. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at de endrede vilkårene er tredd i kraft innebærer aksept av de endrede vilkårene.

Konkurranseregler

Her kan Bruker lese om de generelle reglene som gjelder ved deltakelse i konkurranser initiert av Bauer Media AS. Noen konkurranser kan inneholde ytterligere vilkår, men da vil Bruker bli gjort oppmerksom på dette før deltakelse i konkurransen.